Fungisida Amoratop 375 SC 250 ml

Amoratop 375 SC Fungisida Amoratop
Fungisida
Terlaris
Rp180.000
Fungisida AMORATOP 375 SC Bahan aktif : azoksistrobin (azoxystrobin) : 250 g/l difenokonazol (difenoconazole) : 125 g/l

Posting Komentar